Digital Archive
Cuimsíonn an taispeántas seo ábhar a roghnaíodh go cúramach ó chartlann Chonradh na Gaeilge le haghaidh a dhigitithe. Clúdaíonn sé ábhar a bhaineann le Comhaltas Uladh, cláir na nArd-Fheiseanna agus an Oireachtais araon, ábhar a bhaineann le Feachtais, leis an Oideachas, leis an nGaeltacht, le teangacha Idirnáisiúnta, Réigiúnacha agus Mionteangacha agus le heagraíochtaí teanga, leis na Meáin agus cúrsaí Craolacháin, le Tuaisceart Éireann agus le Páirtithe Polaitíochta agus le Toghcháin in Éirinn agus san Eoraip.
Chun tuilleadh comhthéacs a fháil agus le fáil amach céard eile atá sa bhailiúchán fisiciúil, féach ar chatalóg cartlann Chartlann Chonradh na Gaeilge.
---
This exhibition consists of material carefully selected for digitisation from the Conradh na Gaeilge archive. It covers material relating to Comhaltas Uladh, programmes for both the Ard Fheis and the Oireachtas, material relating to Campaigns, to Education, to The Gaeltacht, to International Regional and Minority languages and language organisations, to Media and Broadcasting, to Northern Ireland and to Political Parties and Domestic and European Elections.
For more context and to see what else is included in the physical collection, please consult the archives catalogue for the Conradh na Gaeilge Archive.